banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
Mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 phường, thị trấn thiết lập bảng tin điện tử công cộng
1-5-2023
Ngày 28/4/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1235/UBND-KGVX về việc triển khai Kế hoạch hành động năm 2023 của Chiến lược phát triển lĩnh vực thông tin cơ sở giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông hàng năm, căn cứ Quyết định số 490/QĐ-BTTTT ngày 30/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và Kế hoạch số 4204/KH-UBND ngày 11/12/2022 của UBND tỉnh để xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo các chỉ tiêu theo yêu cầu, quy định. Theo dõi, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện các chỉ tiêu năm 2023; chủ trì, phối hợp các địa phương báo cáo kết quả thực hiện năm 2023 về Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh.
Đồng thời, yêu cầu UBND các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch năm 2023 nhằm triển khai có hiệu quả các chỉ tiêu tại Kế hoạch số 4204/KH-UBND. Trong đó, đối với việc “Tổ chức thiết lập bảng tin điện tử công cộng của UBND xã, phường, thị trấn để phổ biến thông tin thiết yếu đến người dân bằng chữ viết/hình ảnh”: mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 phường/thị trấn thiết lập bảng tin điện tử công cộng; mỗi huyện, thành phố có ít nhất 02 xã thiết lập bảng tin điện tử công cộng.
Bố trí, sắp xếp nhân lực làm công tác truyền thông thuộc Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông phù hợp tình hình thực tế địa phương và theo quy định./.
Lệ Quỳnh
Số lượt xem:295

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
5808827 Tổng số người truy cập: 6965 Số người online:
TNC Phát triển: