banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024

Văn bản chuyên ngành

18-3-2024

Văn bản chuyên ngành

11-7-2023

6-6-2023

28-4-2023

Văn bản chuyên ngành

27-4-2023

27-4-2023

26-4-2023

Văn bản chuyên ngành

27-12-2022

Văn bản chuyên ngành

27-12-2022

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

11-11-2020

Trang sau
Hinh Anh
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
 
 

THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
5808804 Tổng số người truy cập: 6691 Số người online:
TNC Phát triển: