banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
KẾT QUẢ RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
7-3-2024

Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kỳ 2019-2023
Quyết định số 108/QĐ-UBND ngày 29/02/2024


Quyết định số 43/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2023

Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 25/01/2024


Quyết định số 39/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2022

- Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 30/01/2023

- Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ

- Danh mục VBQPPL hết hiệu lực một phần


Quyết định số 47/QĐ-UBND công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2021

- Quyết định số 47/QĐ-UBND ngày 27/01/2022

- Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ

- Danh mục VBQPPL hết hiệu lực một phần


Quyết định công bố danh mục Văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2020

- Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 29/01/2021

- Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ

- Danh mục VBQPPL hết hiệu lực một phần


Quyết định công bố danh mục Văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2019

- Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 25/02/2020

- Danh mục VBQPPL hết hiệu lực toàn bộ

- Danh mục VBQPPL hết hiệu lực một phần


Quyết định công bố danh mục Văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2018

- Quyết định số 63/QĐ-UBND ngày 30/01/2019


Quyết định công bố danh mục Văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2017

- Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 26/01/2018


Quyết định công bố danh mục Văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2016

- Quyết định số 62/QĐ-UBND ngày 25/01/2017


Quyết định công bố danh mục Văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2015

- Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 24/02/2016


Quyết định công bố danh mục Văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực toàn bộ, hết hiệu lực một phần năm 2014

- Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 03/02/2015


Kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật kỳ đầu do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ tháng 10/1991 đến hết ngày 31/12/2013
- Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 24/4/2014
- Các Danh mục văn bản kèm theo


BBT
Số lượt xem:29624

3 người đã bình chọn. Trung bình 3
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens LÃNH ĐẠO SỞ TƯ PHÁP (8-1-2024)
lens TẬP SAN TƯ PHÁP KON TUM (18-10-2023)
lens SỔ TAY NGHIỆP VỤ (12-9-2023)
lens Hỏi đáp pháp luật. (13-6-2023)
lens Tiếp cận thông tin (4-3-2023)
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
5808812 Tổng số người truy cập: 6793 Số người online:
TNC Phát triển: