banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
TỔ CHỨC BỘ MÁY SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
20-3-2024


Sơ đồ tổ chức bộ máy Sở Tư pháp

I. LÃNH ĐẠO SỞ

II. CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH THUỘC SỞ:

1. Văn phòng

2. Thanh tra Sở

3. Phòng Xây dựng, kiểm tra và Phổ biến pháp luật

4. Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp

 

III. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC SỞ:

1. Phòng Công chứng số 1

2. Phòng Công chứng số 2

3. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản

4. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước

IV. QUY CHẾ

Quy chế chi tiêu nội bộ Sở Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-STP ngày 05/10/2023 của Sở Tư pháp).

Quy chế đánh giá, xếp loại công chức, viên chức hàng năm của Sở Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 121/QĐ-STP ngày 04/10/2023 của Sở Tư pháp).

Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Sở Tư pháp  (Ban hành kèm theo Quyết định số 115/QĐ-STP ngày 26/9/2023 của Sở Tư pháp).

Quy chế làm việc Sở Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 110/QĐ-STP ngày 15/7/2022 của Sở Tư pháp).

Quy chế hoạt động Trang TTĐT Sở Tư pháp (Ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-STP ngày 20/3/2024 của Sở Tư pháp).

BBT
Số lượt xem:38024

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
5808799 Tổng số người truy cập: 6559 Số người online:
TNC Phát triển: