banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
43/KH-UBND 10/4/2024 Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy hiệu quả cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp năm 2024
37/KH-UBND 1/4/2024 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 của Sở Tư pháp
15/2024/QĐ-UBND 25/3/2024 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
125/QĐ-UBND 12/3/2024 Quyết định ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024 trên địa bàn tỉnh
31/KH-UBND 12/3/2024 Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề “Kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, bứt phá, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”
04/CTr-STP 12/3/2024 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Sở Tư pháp
30/KH-UBND 11/3/2024 Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm chỉ số CCHC năm 2023; Cải thiện Chỉ số CCHC của Sở Tư pháp năm 2024
27/KH-UBND 7/3/2024 Kế hoạch khắc phục các hạn chế, khuyết điểm theo Kết luận số 1404-KL/TU ngày 06 tháng 02 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
25/KH-UBND 29/2/2024 Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính của Sở Tư pháp năm 2024
651/KH-UBND 25/2/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật thuộc diện được trợ giúp pháp lý năm 2024 trên địa bàn tỉnh
21/KH-STP 23/2/2024 Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
16/KH-STP 15/2/2024 Kế hoạch phát huy ưu điểm và khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác chuyển đổi số của Sở Tư pháp
12/KH-STP 5/2/2024 Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 68/QĐ-BTP ngày 18/01/2024 của Bộ Tư pháp và Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 20/01/2024 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024
13/KH-STP 5/2/2024 Kế hoạch Sở Tư pháp triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2024
14/KH-STP 5/2/2024 Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 01-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17-8-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12-01-2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng"
10/KH-STP 2/2/2024 Kế hoạch cải cách TTHC, kiểm soát TTHC năm 2024 của Sở Tư pháp
401/KH-UBND 31/1/2024 Kế hoạch triển khai công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024
400/KH-BCĐ 31/1/2024 Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh năm 2024
59/QĐ-UBND 29/1/2024 Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính trọng tâm năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
342/KH-UBND 28/1/2024 Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Trang sau
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
5808814 Tổng số người truy cập: 6816 Số người online:
TNC Phát triển: