banner
Thứ 3, ngày 16 tháng 4 năm 2024
Lấy ý kiến, góp ý của tổ chức, cá nhân đối với dự thảo văn bản
4-1-2024

Địa chỉ tiếp nhận ý kiến góp ýTầng 4, Khu nhà A, Trung tâm hành chính, phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thư điện tử tiếp nhận ý kiến góp ý: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.


Dự thảo văn bản lấy ý kiến

Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh
Dự thảo Đề án "Nâng cao năng lực cho đội ngũ BCVPL, TTVPL thực hiện PBGDPL tại vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2024 - 2030"
     - Dự thảo Tờ trình

     - Dự thảo Quyết định.


Dự thảo Kế hoạch công tác tư pháp năm 2023 trên địa bàn tỉnh


Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023


Dự thảo Tờ trình và Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân"


Đề nghị cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định điều động công chức (Phạm Ngọc Linh)


Dự thảo Quyết định biệt phái viên chức


Dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án "Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL"


Dự thảo Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản QPPL giai đoạn 2022-2027

     - Dự thảo tờ trình

     - Dự thảo Quyết định

     - Dự theo Đề án


Dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ:

     - Dự thảo Thông tư

     - Dự thảo Tờ trình

     - Các phụ lục


Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum


Dự thảo Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện “Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ”


Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấutổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum

      - Công văn đề nghị tham gia ý kiến.

      - Dự thảo Tờ trình.

      - Dự thảo Quyết định.


Dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư số 07/2020/TT-BTP


Dự thảo Quyết định quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thay thế Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg ngày 19/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ

     - Dự thảo Quyết định.

     - Dự thảo Tờ trình.

     - Công văn Bộ Tư pháp.


Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.


Dự thảo Ban hành Quy chế Phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Kon Tum

     - Dự thảo Tờ trình.

     - Dự thảo Quyết định.

     - Dự thảo Quy chế.


Dự thảo Kế hoạch triển khai công tác Tư pháp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Dự thảo Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum


Dự thảo Kế hoạch cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2021Phụ lục


Dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

BBT
Số lượt xem:29148

0 người đã bình chọn. Trung bình 0
line_weight BÀI VIẾT LIÊN QUAN:
lens Giám định tư pháp (15-3-2024)
THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ TƯ PHÁP TỈNH KON TUM
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum.
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn. .
Chung nhan Tin Nhiem Mang
 
5808795 Tổng số người truy cập: 6478 Số người online:
TNC Phát triển: