Đăng nhập
Thứ 3, ngày 16 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4194031
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Một số quy định tạm thời đối với việc tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh phức tạp trên địa bàn tỉnh
10/24/2021 12:25:08 PM     
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch, kiểm soát, khống chế dịch bệnh, nhanh chóng ổn định, phát triển kinh tế-xã hội; ngày 24/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Công văn số 3822/UBND-KGVX quy định tạm thời đối với việc tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh phức tạp trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo:

1. Thống nhất chủ trương tạm dừng dạy học tập trung trực tiếp đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố Kon Tum, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 cho đến khi có thông báo mới.

Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh và các Trường Phổ thông dân tộc nội trú các huyện tăng cường công tác quản lý chặt chẽ học sinh để học tập trực tiếp và sinh hoạt tại trường. Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

2. Các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn các huyện còn lại căn cứ phân loại cấp độ dịch theo từng địa bàn (cấp thôn/làng, phường/xã, cấp huyện/thành phố) tiến hành biên chế lớp, tổ chức dạy học trực tiếp giãn cách, đảm bảo an toàn. Đối với các cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà thực hiện tổ chức dạy, học trực tuyến và các hình thức dạy học khác phù hợp.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố kịp thời hướng dẫn các cơ sở giáo dục đào tạo căn cứ phân loại cấp độ dịch theo từng địa bàn (cấp thôn/làng, phường/xã, cấp huyện/thành phố) để tổ chức dạy học trực tiếp, dạy học trực tuyến và các hình thức dạy học phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Icon  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh
Icon  Giảm nhiều loại thuế cho người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Icon  Tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025
Icon  Một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19
Icon  Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, điều tra, khảo sát THTHPL về cấp GNNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân
Icon  Sớm trình Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Icon  Khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết số 128/NQ-CP về Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Thành lập Tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC