Đăng nhập
Thứ 4, ngày 17 tháng 8 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
 NguoiTruyCap  Tổng số người truy cập:
4196921
Số người online: 2
TIN TỨC HOẠT ĐỘNG
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký giấy xác nhận cấp độ dịch của địa phương mình cho người dân đang cư trú, tạm trú trên địa bàn mình để làm căn cứ di chuyển
10/24/2021 12:39:01 PM     
Ngày 23/10/2021, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 3819/KH-UBND về triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Kế hoạch xác định:

Mục tiêu: Bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu không có trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, nếu có thì phải tập trung ngay các nguồn lực và tích cực, khẩn trương kiểm soát kịp thời để hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp mắc, trường hợp bệnh nặng và tử vong do COVID-19; đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự, an toàn xã hội nhằm thực hiện mục tiêu kép, giữ vững trạng thái “bình thường mới” trên toàn tỉnh, phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và năm 2022 của tỉnh. Đảm bảo sự thống nhất thực hiện theo quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và các Sở, ngành liên quan; đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo của địa phương trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh, kinh tế - xã hội, giữ đời sống sinh hoạt của Nhân dân ở trạng thái bình thường mới.

Bên cạnh việc giao cụ thể nhiệm vụ cho từng sở, ban, ngành, Kế hoạch giao nhiệm vụ chung cho các sở, ban ngành: a) Căn cứ vào các hướng dẫn mới hoặc cập nhật, sửa đổi các hướng dẫn đã ban hành của Trung ương, của tỉnh và phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan để ban hành hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành theo thẩm quyền và chức năng, nhiệm vụ (sau đây gọi chung là chủ trì triển khai); đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện đảm bảo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 thuộc phạm vi quản lý; b) Kịp thời tháo gỡ ngay khó khăn, xử lý các vấn đề đột xuất, phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch cho các địa phương; c) Thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định; công khai, minh bạch; đảm bảo tiết kiệm và phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng; d) Khen thưởng kịp thời; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19.

Đồng thời, giao nhiệm vụ cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: a) Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 với lộ trình cụ thể, khả thi, bảo đảm kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại từng địa bàn; b) Tổ chức thực hiện các hướng dẫn của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đối với việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế người đến từ vùng dịch, từ các địa phương khác; người nhập cảnh (bao gồm trẻ em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin); người hoàn thành cách ly tập trung được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú/lưu trú, làm việc để ổn định và phát triển sản xuất; c) Trực tiếp chịu trách nhiệm về đánh giá cấp độ dịch theo quy mô cấp xã. Căn cứ tình hình dịch trên địa bàn, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế thực hiện công bố cấp độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng trênTrang thông tin điện tử của huyện, thành phố; cập nhật cấp độ dịch theo quy mô xã lên bản đồ cấp độ dịch của tỉnh (Trang thông tin điện tử của Sở Y tế); d) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký giấy xác nhận cấp độ dịch [xanh (cấp độ 1); vàng (cấp độ 2); cam (cấp độ 3); đỏ (cấp độ 3)] của địa phương mình cho người dân đang cư trú/tạm trú trên địa bàn mình để làm căn cứ di chuyển (khi người dân có yêu cầu); đồng thời thông tin đến người dân trên địa bàn để biết; đ) Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và ổn định/phục hồi phát triển kinh tế với tinh thần chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; không chủ quan khi dịch chưa đi qua; đảm bảo phương châm “bốn tại chỗ”; thực hiện việc mua sắm để phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, phòng, chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng; e) Tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra đến thôn, xã; chuẩn bị các điều kiện cần thiết để sẵn sàng đáp ứng nhanh khi tình hình dịch bệnh thay đổi./.

Trung Hiếu  
Bài viết trước:
Icon  Một số quy định tạm thời đối với việc tổ chức dạy học trong điều kiện dịch bệnh phức tạp trên địa bàn tỉnh
Icon  Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Icon  Triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng vào các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh
Icon  Giảm nhiều loại thuế cho người dân, doanh nghiệp ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Icon  Tăng cường quản lý mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025
Icon  Một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19
Icon  Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra, điều tra, khảo sát THTHPL về cấp GNNQSDĐ lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân
Icon  Sớm trình Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Icon  Khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết số 128/NQ-CP về Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp thuộc Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum
Quản lý và nhập tin: Sở Tư pháp, Tầng 4, Khu nhà A, Trung tâm Hành chính tỉnh, tổ 8, phường Thống Nhất, tp Kon Tum.
Người chịu trách nhiệm chính: Trần Minh Thắng - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Kon tum
Điện thoại: 02603.862479 ; Fax: 02603.862479; Email: sotuphap-kontum@chinhphu.vn.
Phát triển: TNC